В ТЕЦ “Бобов дол” спират разпалването с мазут, ще е с природен газТова ще подобри качеството на въздухаТъмният цвят на пушека при разпалване и спиране на работа от комините на ТЕЦ “Бобов дол” съвсем скоро ще остане в историята. Досега това е ставало с мазут, но централата е в процес на преминаване към природен газ и първият етап от проекта е разпалването на котлите да става вече със синьо гориво.

Работата по внедряването на синьото гориво започна миналата година, а наскоро общинският съвет в града гласува решение, според което газовата инфраструктура ще може да преминава през общински терени. От “Булгартрансгаз” също са дали разрешение на централата за присъединяване към националната газопреносна мрежа. Изчакват се последните разрешения от РИОСВ, за да се пристъпи към изпълнение на целия проект. Освен за разпалване природният газ ще бъде поетапно използван за заместване на въглищата и така ще се постигне чувствително подобряване на качеството на въздуха.

“На този етап става въпрос само за прокарване на природен газ за горелките, благодарение на което ще спрем да използваме мазут при разпалване на всеки от нашите котли. На следващ етап ще е внедряването на природен газ като допълнително гориво за производство на енергия. Радостен съм, че местната управа подкрепя нашите инвестиционни проекти, защото съм силно убеден, че това е правилният път за развитието на ТЕЦ “Бобов дол”, каза изпълнителният директор на централата инж. Любомир Спасов.

Той подчерта, че преминаването към екологични източници на енергия е единственият начин да се запазят работните места на хилядите местни жители, които имат поминък благодарение на функционирането на ТЕЦ “Бобов дол”.

ТЕЦ “Бобов дол” е поискал предварително съгласие от общинския съвет за изработване на подробен устройствен план и парцеларен план за изграждане на газова връзка и газоразпределителна станция. От дружеството са заявили и искане за учредяване на вещно право на строеж и сервитут, като планират за тяхна сметка да изградят нужните съоръжения. Централата иска да създаде автоматична газорегулираща станция върху поземлен имот с 3135 кв. м в местността Царски върби. Според изчисленията въвеждането на природен газ в горивния микс ще повиши с 13% коефициента на полезно действие на централата, каза Спасов.

От “Булгартрансгаз” вече дадоха разрешение на ТЕЦ “Бобов дол” за присъединяване към националната газопреносна мрежа, като вече са определени местоположението и точката на присъединяване към автоматичната газорегулираща станция.

От централата през пролетта са внесли в РИОСВ документите за процедурата по одобрение за присъединяване към националната газопреносна мрежа. Плановете са да използват през 2022 година 99 млн. куб. м, през 2023 година 165 млн. куб. м, а през 2024 година 168 млн. куб. м природен газ.

Коментарите са изключени