Ден на отворените врати подготвя Окръжният съд в СилистраВ понеделник 27 септември Окръжният съд в Силистра е предвидил да проведе традиционната си инициатива Ден на отворените врати Темата тази година е “Трийсет години Конституция на Република България – върховенство на правото, демокрацията и защитата на основните права”.

Денят е в рамките на информационната кампания на Висшия съдебен съвет под наслов “Открито за съдебната власт”, с която се цели по-добра информираност за работата на съдебната система, повишаване на правната култура на гражданите и укрепване на доверието на обществото в българското правосъдие.Силистренските магистрати канят гражданите да се запознаят с организацията на работа на съда, с функциите на съдебните служби и с отделни съдебно-административни процедури. Всички присъствали участници ще получат Конституция на Република България и полезни информационни и образователни материали за съдебната власт. Инициативата ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.

Коментарите са изключени