Зам.–кметът на Русе защити интереса на културните институции пред Министерството на културатаЗаместник – кметът по хуманитарни дейности на община Русе Енчо Енчев се включи в работна среща в Министерството на културата по покана на министъра на културата проф. Велислав Минеков. Основен акцент в срещата беше финансирането на културните политики от републиканския и местните бюджети като основен приоритет на всички общини, съобщиха от пресцентъра на община Русе.

За тази година бюджетът на Министерството на културата е 245 милиона лева, от които 51 милиона лева са за издръжка на държавните училища. Проф. Минеков заяви, че за следващата година министерството ще изиска по-висок процент от брутния вътрешен продукт за култура, което ще направи възможно и увеличението на единните разходни стандарти за получаване на достойно заплащане и увеличение на средствата за издръжка на местни, регионални и национални културни институти. От там ще настояват и за увеличение на общинските пари за култура с 0,9 % спрямо предходния общински бюджет.Отделено беше внимание на организирането и провеждането на конкурсни процедури за директори. Подписан е браншови колективен трудов договор за музеи и галерии, като са въведени минимални възнаграждения на работещите в тях служители, обвързани с минималната работна заплата.

Енчо Енчев постави акцент върху установяване на причините за голямата финансова задлъжнялост на Русенска опера и нейното преодоляване. Той настоя за поставяне на конкретни срокове за предприемане на действия и финансиране на ремонтните дейности по възстановяване на щетите от миналогодишния пожар. Поставен беше и въпросът за осигуряване на субсидирана бройка за читалищен работник за функциониращото от 3 години читалище „Стефан Караджа“. Заместник-кметът представи пред управленския екип на министерството схемата и сумите за дофинансиране на държавните културни институти и финансирането на общинската програма „Култура“.

Енчев подкрепи идеята за децентрализация на републиканския бюджет и предложи подобни срещи с ръководния екип на министерството да станат традиционни и да се провеждат поне два пъти през годината.

В хода на срещата своите добри практики, както и актуални проблеми за решаване представиха и други заместник-кметове на големи български общини.

Коментарите са изключени