Изграждат нова зона за спорт и отдих в ж.к. „Стоян Ников“ в СвищовСлед като бе изцяло подновен водопроводът в ж.к. „Стоян Ников“ в град Свищов и решен дългогодишен проблем с водопроводната мрежа, започнаха дейностите по демонтаж на старите пейки и съоръжения за игра и отдих в централната част на квартала, информират от местната управа. На тяхно място ще бъде изградена нова зелена зона, съобразена с всички съвременни изисквания за безопасна игра и спорт на малчуганите, и отдих на живущите.

В проекта се предвижда доразвиване на пространството с нови алеи, от които да се осъществи удобен достъп от входовете на жилищните блокове и други жилищни зони, обособяване на площадка за игра, монтаж на елементи на градския дизайн – беседки, пейки, кошчета, ремонт на съществуващите и благоустрояване на новопроектираните пешеходни алеи, асфалтиране на алея-тупик в северната част и изграждане на паркинг.Проектното решение за озеленяване предвижда запазване на съществуващата растителност в добро състояние и озеленяване с подходяща декоративна растителност при съблюдаване на всички нормативни изисквания, като предлага композиция на пространството от три взаимно балансиращи се ядра – спортна площадка, детска площадка и зона за отдих. В източната част е проектирана площадка за игра на деца от 3 до 12 години. По овалните северозападна и югоизточна алеи се предвижда да се монтират перголи с пейки, а в северозападната и югоизточна част, около алеите и озеленената площ ще бъде организирана зона за отдих, в която са проектирани беседки за разговори и тихи игри на открито. По проекта е предвиден достъп на хора с увреждания, чрез подходящ наклон на тротоарната настилка към прилежащите улици и обособени паркоместа за инвалиди. В зоната ще бъдат монтирани подходящи информационни табели.

Инвестиционният проект за благоустрояване на градска жизнена среда в кв. „Стоян Ников“ е на стойност 260 хил. лв., а средствата са от Инвестиционната програма на Община Свищов и резерва от Интегрирания план за градско развитие и възстановяване.Коментарите са изключени