Класът на покойната проф. Танковска с премиера в НАТФИЗКакво би могло да свърже идеалите на немското просвещение с дневния ред на нашето балканско съществуване в началото на 21- век? Този въпрос идва съвсем разумно, когато се вгледаме в историята за гордата, но превърната в жертва Емилия Галоти. Може би въпросът за женската свобода? Или проблемът със свободата на личността въобще?

На тези въпроси ще си отговорят зрителите на премиерата на постановката „Емилия Галоти“ в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ на 1 и 2 октомври на Голяма сцена.Постановката от Готхолд Ефраим Лесинг в превод на Димитър Стоевски участва класът на покойната проф. Снежина Танковска. Постановката и костюмите са дело на  Петър Митев, а музиката на  Пламен Мирчев – Мирона

Изпипана до съвършенство, постановката очаква зрителите си

Изпипана до съвършенство, постановката очаква зрителите си

„Едва ли днес бихме могли да се борим за моралната чистота и невинността, така, както Лесинг си го е представял, когато неговите буржоа решават да се съпротивяват на ексцентричните криминални желания на своя владетел. Но със сигурност въпросът за свободата на личността и женската еманципация седят все толкова актуално, колкото са звучали и тогава. Какво е насилие, пита Емилия Галоти, да изтърпиш това, което не трябва – отговаря си сама… Ала не е ли това ситуация, в която се намираме и днес“, пита Петър Митев. В постановката участват:

Емилия Галоти – Ванина Йорданова / Ивана Керанова

Одоардо Галоти – Христо Тенчев / Георг Киряков

Клаудия Галоти – София Джустрова

Хеторе Гонцага – принц на Гуастала – Теодор Каракачанов / Теодор Ненов

Маринели – придворен съветник – Спартак Тодоров / Александър Андреев

Камило Рота – Георг Киряков / Мартин Емануилов

Конти – художник – Ростислав Панков / Сезер Сами

Граф Апиани – Мартин Емануилов / Георги Илиев

Графиня Орсина – Велина Георгиева

Анджело – Сезер Сами / Теодор Каракачанов

Пиро – Дейвид Тумбарков / Захари Турманов

Прислужник – Захари Турманов / Спартак Тодоров

Изкуствовед – Дейвид Туммбарков / Ростислав Панков

Съветници – Георг Киряков, Георги Илиев, Александър Андреев,

Сезер Сами, Тедор Ненов / Захари Турманов, Христо Тенчев,

Ростислав Панков, Мартин Емануилов, Теодор Каракачанов

Коментарите са изключени