КПКОНПИ глоби 5000 лв. кмета на Златарица, облагодетелствал брат си КПКОНПИ установи конфликт на интереси за кмета на Община Златарица Михаил Ганев. Световният шампион по борба, който пое поста на последните местни избори, е установено, че  е издал заповед на 10.12.2020 г., с която се предоставят за ползване под наем общински поземлени имоти на неговия брат. Облагата е нематериална и се изразява в оказване на помощ и подкрепа на свързано лице. В случая правилното и законосъобразно поведение би било кметът да си направи самоотвод от изпълнението на конкретното правомощие, посочват от комисията на Цацаров.

За установения конфликт на интереси при действия в частен интерес на свързано с него лице, на Ганев е наложена глоба в размер на 5 000 лв. Производството срещу него е започнало по сигнал, като останалите данни в сигнала не се потвърждават – при отдаването под наем на общински имоти или при сключването на договор на наем на полски пътища, не е установено наличие на частен интерес. Решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси не са окончателни и подлежат на обжалване или протест по реда на АПК. Установяването на конфликт на интереси с влязло в сила решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго. За лицето Михаил Ганев, приетото решение на КПКОНПИ не е влязло в сила, подчертават от Комисията.

Коментарите са изключени