МРРБ засне над 4000 дка свлачищаМинистерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е извършило аерофото заснемане и картировка на над 4 хил. дка свлачища в три области, съобщиха от министерството.

МРРБ е извършило аерофото заснемане и е изработен цифров модел и инженерно-геоложка картировка на терена на 4044,1 дка свлачища в три области на страната – в с. Джулюница (община Лясковец, област В. Търново), с. Сомовит (община Гулянци, област Плевен) и с. Орсоя (община Лом, област Монтана). Това е необходимо при провеждането на инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания и служи за основа при отразяването на резултатите от тях и е направено в изпълнение на проекта „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони“,.На всички свлачища са изградени контролно-измервателни системи, а данните от тях ще дадат информация за скоростта на движение на свлачищата и ще послужат за извършване на анализи за механизма на развитие и обхвата на протичащите геодинамични процеси.

Проектът е на стойност 2 500 924,00 лв., от които 2 125 785,40 лв. са от европейско финансиране, а националното съфинансиране е в размер на 375 138,60 лв. 

Коментарите са изключени