Проверяват всички домашни прасета в Съединение заради африканска чумаЛокализирано е първично огнище на африканска чума при свинете в  Съединение, съобщиха от Областната управа. Предприемат се незабавни мерки за санитарна трикилометрова зона.

Ще бъдат наблюдавани животните в 10-километровата зона която обхваща селата Правище, Неделево, Церетелево, Найден Герово, Любен, Драгомир, Голям Чардак, Малък Чардак, Войсил, Цалапица, Пищигово, Крали Марко, Черногорово, Тополи дол. Това стана ясно слид заседание на Областната епизоотична комисия, председателствана от заместник областния управител Даниела Николова.Според заповед на директора на БАБХ в 3-километровата зона ще бъдат проверени всички домашни прасета дали имат регистрация и да ли се спазват санитарните норми при отглеждането им. Помещенията за свине, транспортните средства и дворовете трябва да се почистят и дезинфекцират. В Пловдивска област се забранява търговията, придвижването и транспортирането на домашни свине. Изключение се прави за индустриални свиневъдни стопанства и фамилните ферми, които вече са проверени и е извършено пробонабиране.

В 10-километровата наблюдавана зона около огнището ще се вземат проби от домашните прасета и ако се открие вирус у някое, то ще бъде умъртвено. Ще се извършват и ежеседмични прегледи и всички свине с признаци на заболяването, ще се изследват. Ще бъде извършено преброяване и актуализиране на данните за отглежданите прасета. Д-р Михаил Кръстев от Областната дирекция по безопасност на храните призова всички стопани да извършат регистрация на отглежданите от тях животни, което ще даде възможност за по-добър мониторинг и превенция.

Коментарите са изключени