СЕМ: По време на встъпването си в длъжност Момчилова е била в съответствия със законаПри встъпването си в длъжност като член на СЕМ Соня Момчилова отговаря на изискванията, предвидени в закона, се казва в официалната позиция на Съвета за електронни медии.

Тя е по повод решението на КПКОНПИ от днес. Комисията е установила, че има несъвместимост при назначаването на Момчилова като член на СЕМ.„Г-жа Соня Момчилова встъпва като член на СЕМ на 5 август 2021 г. Към тази дата тя е заличена в Търговския регистър като собственик на капитала на търговско дружество. При встъпването си в длъжност г-жа Момчилова отговаря на изискванията, предвидени в Закона за радиото и телевизията, което е потвърдила с декларация за съответствие.

Съветът за електронни медии не е орган по назначаване на г-жа Соня Момчилова като член на СЕМ и не е компетентен да се произнася относно законосъобразността на указа на президента на републиката“, пише в позицията на Съвета.

Коментарите са изключени