Технологичен форум за въглеродния пик и въглеродния неутралитет се състоя в ПекинВчера в Пекин се проведе научно-технологичният форум „Джунгуанцун“ 2021 г. , акцентите на който бяха пикът на въглеродните емисии и постигането на въглероден неутралитет. На мероприятието бяха поканени световноизвестни експерти от областта на енергетиката, промишлеността, околната среда и др., които споделиха съвети относно ефективното и чисто използване на изкопаемите горива, новата енергия и съхранението на енергия, намаляването на въглерода в промишлените процеси, енергийната политика и други сфери, предава радио Китай.

Преди година Китай обяви пред света две главни цели: достигане на пик на емисиите на въглероден диоксид до 2030 г. и постигане на въглероден неутралитет до 2060 г. Този форум имаше за цел да изясни бъдещите нужди на икономическото и социалното развитие на Китай, технологичния маршрут за постигането на двете цели, преодоляване на технологичните пречки, постигане на междусекторна интеграция, за да се насърчи изграждането на екологична цивилизация.Дин Джунли, заместник-председател на Постоянния комитет на ОСНП, посочи, че целта за въглероден неутралитет поставя на ново изпитание научната и технологичната общност. За да се постигне тя, технологиите трябва да играят ефективна роля в производството на енергия, енергопотреблението и извличането на въглерод.

„Въглеродният неутралитет е системна трансформация на икономиката и обществото на Китай. В този процес ние вярваме, че не можем да разчитаме единствено на силата на администрацията и капиталите, а и на силата на технологиите. Ще създадем цялостна и мощна система за техническа поддръжка“, каза още Дин Джунли.

Коментарите са изключени