Управител на фирма на съд за близо 100 000 лв. укрити данъциОкръжна прокуратура – Велико Търново внесе в съда обвинителен акт срещу управител на търговско дружество за престъпление против данъчната система, съобщиха от държавното обвинение.

За 5 години – от 14.02.2007 г. до 13.07.2012 г., в гр. Велико Търново, като  представляващ и управляващ търговско дружество, обвиняемият избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС и ЗКПО на дружеството, в особено големи размери. Данъчните задържения са на обща стойност 98 943 лв, като от тях 73 564 лв. са дължим данък върху добавената стойност и 25 379 лв. дължим корпоративен данък.Деянието извършил, като потвърдил неистина в подадени, по реда на чл. 125 от ЗДДС пред ТД на НАП-В.Търново, от името на дружеството справки – декларации, използвал документи с невярно съдържание – дневници за покупки, в които били отразени неполучени в действителност от дружеството доставки от други търговски дружества и приспаднал неследващ се данъчен кредит по фактури за неполучени в действителност от дружеството облагаеми доставки.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.

Коментарите са изключени