БЕХ: Всички мощности в момента произвеждат ток. Компаниите са готови за зиматаКъм момента всички мощности в страната, които произвеждат електроенергия, работят на пълен капацитет и трябва да се предприемат действия за обезпечаване на запаси при неблагоприятни зимни климатични условия. Рекордни са нивата на износ от около 2000 магавата на час от България към страните от региона. Това е било обект на дебат по време на  работна среща на ръководствата на Българския енергиен холдинг и енергийните дружествата от групата. На нея е  обсъждана готовността на енергийните обекти за зимния сезон, съобщават от БЕХ.

Сред приоритетите на държавната енергетика е планирането и прогнозирането на доставките на газ и производството на ток, необходим за покриване на нуждите на българската икономика и потребители. Трябва да има и по-добра предвидимост от страна на лицензионните доставчици, които своевременно да резервират необходимите им количества.Съгласно графика за нагнетяване, съхранение и добив по Плана за действия при извънредни ситуации към края на нагнетателния сезон в ПГХ „Чирен“ ще бъде нагнетено и ще бъдат добити повече количества газ през зимните месеци, което ще допринесе за понижение на регулираната цена.

По време на дискусията бяха представени настоящите и предстоящи планови ремонтни дейности с цел координация на процесите и гарантиране на достатъчно мощности за нуждите на българския енергиен пазар.

Извършени са всички необходими мероприятия, свързани с подготовката на предприятията от групата на БЕХ ЕАД за зимния сезон, като енергийната системата е в готовност, а дружествата са в много добро състояние.

Коментарите са изключени