Бургас ще подкрепя изкуството с нов фонд – целта е истинска конкуренция и богат календарНов правилник за подпомагане на културата от 2022 г.

Промяната е сериозна, каза зам.-кметът Диана СаватеваОбщина Бургас ще подпомага финансово заснемането на игрални, документални и тв сериали, чието действие се развива на нейна територия. Това е заложено в правилника за работа на новосъздадения фонд “Култура”, приет от общинския съвет с голямо мнозинство.

Той представлява нов механизъм за разпределяне на средства за културно съдържание на конкурсен принцип и влиза в сила от началото на 2022 г.

Досега общината подпомагаше кино- и тв продукции от общите средства в бюджета за култура, но от догодина това ще е през специален фонд, който разширява обхвата на спонсорство и за други проекти в сферата на културата и изкуството.  

Целта на

новоприетия

правилник е

да засили

конкурентното

начало

при финансиране за културни продукти и да увеличи възможностите за създаване на разнообразен календар.  

Проектът за фонд “Култура” мина през обществено обсъждане с творческите общности в града. Освен нови правила за кандидатстване и одобрение новият механизъм увеличава и средствата за финансиране, които ще се разпределят на конкурсен принцип според съвременните европейски тенденции.

“Промяната е сериозна, но не и коренна, тъй като се следват установените позитивни практики, създадени през 2013 г. с приемането на Програма за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти. Надграждаме и разгръщаме досегашния механизъм, включваме нови направления и електронизираме системата”, обясни зам.-кметът Диана Саватева.

Според новия правилник за работа на фонд “Култура” годишният размер на средствата се определят и приемат от общинския съвет заедно с бюджета на общината. Те са част от бюджета на “Други дейности по културата”, като

ресурсът на

фонда е до

50% от парите,

предвидени в

програма

“Култура”

7-членна комисия, съставена от 6 общински съветници и един   представител на администрацията, ще е органът, който ще управлява средствата. За по-голяма експертност ще се включат и временни членове от сферата на културата, от държавни и общински институции.

Тази година общината подпомогна финансово 34 проекта, като броят им ще се увеличи с новия фонд “Култура”. Той ще ги разпределя по 6 направления, като към традиционните и утвърдени фестивали, конкурси, културни събития и подпомагане на писатели и поети добавя и нови в сферата на историята, културологията и краезнанието.

Допълнителен плюс за авторите на книги е, че финансирането ще е за самото издателство, което ще има и грижата за разпространение на книгите им.

Проектите ще се приемат само онлайн чрез специално разработена електронна система. Чрез нея ще става и отчитането. Ще се оценяват по точкова система, като за всяко направление са посочени конкретни критерии.

Новият правилник ще бъде разяснен пред творческата общност чрез мащабна информационна кампания, която стартира от средата на октомври.

Коментарите са изключени