Глоби по проекти с еврофондове ще се плащат с пари от ЕСГлоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове по европроекти вече ще може да бъдат плащани с парите, които отпуска ЕС. Това става ясно от предложена за обществено обсъждане промяна на постановление на Министерския съвет.В момента такъв тип разходи на бенефициенти, получили европари, не бяха допустими по Европейските структурни и инвестиционни фондове, те оставаха за сметка на получателите на средствата. С проекта, който е внесен от вицепремиера Атанас Пеканов, се предлага този текст да отпадне.

Мотивите на вицепремиера са, че с проекта за промяна се въвежда разширяването на обхвата на допустимите разходи за настоящия програмен период, като се премахват национално наложени ограничения с отпаднала необходимост. Така щяло са се позволи по-рационално използване на средствата за осигуряване на законосъобразно изпълнение на проектите, както и по-ефективна защита на финансовите интереси на ЕС.

Изменението е плод на натрупаната практика от работата на управляващите и сертифициращия органи през последните години.

Коментарите са изключени