ЕК очаква България правилно да прилага правилата за търговия с минерална водаЕвропейската комисия съобщи, че изпраща мотивирано становище до България за неспазване на пазарните изисквания на ЕС за естествените минерални и изворни води.

Българското законодателство не забранява естествени минерални води и изворни води, с произход от един и същ извор, да бъдат продавани с повече от едно търговско описание. В разрез с европейските изисквания българското законодателство не предвижда посочване на името на извора върху етикетите, пояснява ЕК.Уточнява се, че европейските правила целят отпадане на различията между законите в отделните страни от ЕС за посочените води, за да се защити здравето на потребителите. България има два месеца да предприеме необходимите мерки, иначе ЕК може да отнесе случая до Съда на Европейския съюз, се допълва в съобщението.

Коментарите са изключени