ЕП е загрижена за хуманното отношение към животните, изнасяни у нас от ЕСДеветчленна делегация на ЕП посети България на 20-22 септември 2021 г., за да обсъди прилагането на действащите правила на ЕС относно защитата на животните по време на транспортиране и възможните начини за подобряването им. Те се срещнаха със заместник-министри на земеделието, представители на административните и ветеринарните органи и посетиха българо-турския граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево. Това съобщиха от пресслужбата на

Европейския парламент.

След посещението г-жа Тили Мец, председател на комисията ANIT, заяви: „Като председател на комисията ANIT и ръководител на делегацията, която посети България, съм удовлетворена от нашето посещение. Това беше интересна и плодотворна мисия, също и благодарение на приветстващото отношение и доброто сътрудничество от страна на българските органи. Делегацията се срещна и обмени мнения с различни заинтересовани страни, включително високопоставени представители като заместник-министри на земеделието, но също така и с ветеринари и водачи на превозни средства за живи животни.Контролно-пропускателният пункт „Капитаан Андрево“, който посетихме, е един от основните портали за автомобилен износ на живи животни за трети държави. Всяка година между 150 000 и 250 000 животни напускат Европейския съюз през българската граница с Турция и пътуват на изток. Едновременно с това се изненадахме от данните за лекото намаляване на броя на животните, преминаващи през граничния пункт през последните години, което може да бъде свързано с увеличаване на износа по море през други европейски граници.

Въпреки усилията на местните власти, и благодарение на неуморната работа на неправителствените организации за хуманно отношение към животните, за съжаление стана ясно, че нарушенията на Регламент 2001/05 са често срещани при превоза на живи животни през Капитан Андреево. Продължителността на транспортирането често е твърде дълга, животните са твърде млади, за да пътуват безопасно, липсва достатъчно вода или храна, и са налични проблеми свързани с топлинен стрес поради високите температури в региона през летните месеци. Делегацията беше информирана също така, че наличните съоръжения за почивка на животните не се използват систематично.

Големият поток на живи животни през българо-турската граница е проблем, с който българските органи не могат да се справят сами, особено като се има предвид фактът, че много малко от изнасяните животни всъщност са от български стопанства. Тази мисия ни помогна да видим по-ясно, че държавите членки трябва да координират повече и по-добре разрешенията и контрола на транспортирането на живи животни в рамките на Съюза и че ЕС се нуждае от актуализирани правила за защита на тези животни.“

Коментарите са изключени