Заместник-министър Павлова участва в българо-баварски семинар на тема „Данъчно-наказателно право – международни аспекти“„Данъчните престъпления подкопават върховенството на закона, както и общественото доверие в правната и финансовата система. Успешното противодействие на данъчните престъпления е немислимо без засилване на международното сътрудничество и без наличие на правни и оперативни инструменти за ефективно разкриване, прекъсване и наказване на извършители на данъчни престъпления на национално ниво“. Това заяви днес заместник-министърът на правосъдието Мария Павлова, цитирана от пресцентъра на правосъдното министерство, при откриването на българо-баварски семинар на тема „Данъчно-наказателно право – международни аспекти“. Събитието се организира от фондация „Ханс Зайдел“ и е насочено към прокурори, съдии и разследващи служители на ДАНС и МВР.В приветствието си към участниците заместник-министър Павлова отбеляза, че подобряването на сътрудничеството между правоохранителните и контролните органи е ключово за успешното разследване и наказателно преследване на данъчни престъпления. Тя допълни, че в изпълнение на поетите задължения по прилагане на Регламента за създаването на Европейската прокуратура, Министерството на правосъдието е изработило няколко законопроекта, които уреждат правомощията на Европейската прокуратура да действа като компетентен орган за целите на прилагането на сключени от България многостранни международни споразумения за правна помощ по наказателноправни въпроси и като съдебен орган при осъществяване на международна правна помощ по наказателни дела с неучастващите в Регламента държави членки.

Зам.-министър Павлова каза още, че в МП предстои да бъде сформирана междуведомствена работна група, която да извърши преглед на законодателството в областта на данъчните измами и при необходимост да направи предложения за изменения за подобряване на наказателното законодателство в областта на данъчните измами.

Приветствие към участниците в събитието отправиха още Щефан Рьокен, пълномощник министър и заместник-посланик в посолствата на Федерална Република Германия, Клаус Физенгер, регионален директор на фондация „Ханс Зайдел“ за Югоизточна Европа , главният прокурор Иван Гешев и Борислав Сарафов, заместник на главния прокурор по разследването и директор на НСлС.

Коментарите са изключени