Зам.-министър Христов обсъди развитието на регионалната политика с колегага си от Северна Македония Зоран ДимитровскиЗаместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Захари Христов обсъди развитието на регионалната политика и възможностите за сътрудничество и споделяне на опит за повишаване на капацитета със заместник-министъра на местното самоуправление на Република Северна Македония Зоран Димитровски и държавния секретар на Министерството на местното самоуправление на Република Северна Македония Кирил Парталов.

Заместник-министър Христов е на посещение в град Струмица, Република Северна Македония, във връзка с подготовката и изпълнението на съвместната програма за трансгранично сътрудничество Интеррег, която се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и Инструмента за предприсъединителна помощ на Европейския съюз, съобщиха от МРРБ.

В рамките на визитата бяха договорени ключови стъпки за успешната реализация на ГКПП „Клепало“ между общините Струмяни и Берово, като стратегически проект в програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег Република България – Република Северна Македония за периода 2021-2027 г., който ще даде нови възможности и стимули за засилване на сътрудничеството и обмена.

По време на посещението си в Република Северна Македония Захари Христов инспектира няколко обекта, реализирани със средства по програмата през програмния период 2014-2020, сред които манастира „Св. Леонтий“, с. Водоча, и детска градина „Сонце“ в Ново село.

Заместник-регионалният министър отчете високите темпове на изпълнение на програмата, по която средствата са изцяло договорени и за реализацията на съвместни проекти за подобряване на околната среда, туризма и конкурентоспособността на трансграничния регион са разплатени 14,5 млн. евро към бенефициенти, което представлява 74% от общия бюджет на този инструмент.

Коментарите са изключени