Как да се събират повече глоби на КАТ? Да са по-солени, но с отстъпка 2/3А шофьорите да получават уведомление

за санкцията на електронен адресПочти всеки пълнолетен е и шофьор. Почти всеки е отнасял някаква глоба за пътно нарушение. Средногодишно наложените наказания за пътни нарушения се колебаят около половин милион. Санкционираните чужденци са около 50 хиляди.

Но България

е едно от

най-опасните

места в ЕС за

каране на кола

Според Евростат през предковидната 2019 г. България е първа по смъртност в категорията на леките автомобили с 64 смъртни случая на 1 млн. жители.

За ЕС средно има 23 смъртни случая на 1 млн. при категорията леки автомобили. През същата година при загиналите при всякакви ПТП Румъния заема първо място в класацията с 96 жертви на ПТП на милион жители, веднага след нея е България с 90.

Една от причините за тази ситуация е, че глобите в България масово не се плащат.

За малко над 3 г. през периода 2016-2020 г. неплатените глоби са за над 109 млн. лв. Средногодишно около 56% от глобите не се събират, тоест

само 44% от

глобите се

плащат

Е, не бива да се чудим за броя на загиналите – като няма ефективни санкции и правилата за движение не се спазват.

МВР реши да събира глобите на границата. И какво се получи – стотици хиляди хора, които не дължат никакви пари за глоби, преседяха с часове по граничните пунктове. Изгубеното време, дори да се оцени по скромните 10 лв. на час, е повече от събраните глоби на границата.

Да не говорим, че се нарушават основни правни принципи на Европейското право, недопускащи да се затруднява свободата на движение поради фискални причини. На два пъти през период от 10 г. Конституционният съд е казвал, че подобни начини за събиране на глоби са недопустими. ВАС също в едно чудесно свое решение, което и аз инициирах, обяви подобни действия за незаконни.

Как тогава да се

събират глобите,

без да бъдат

тормозени

гражданите?

По света са измислили чудесни начини, които просто трябва да се прилагат.

Не е необходимо да се измисля топлата вода.

– В момента ако човек си плати електронния фиш в 14-дневен срок от получаването му, глобата се заплаща в размер на 70%.

– В случай, че нарушителят не желае да обжалва издаденото му наказателно постановление, той може да заплати в 14-дневен срок от връчване на въпросното постановление 80% от глобата.

 – Когато за установено нарушение се постигне споразумение между извършителя и наказващия орган, глобата се определя в размер на 70 на сто от минималния ѝ размер, посочен в закона. А когато в закона не е предвиден минимум, глобата е в размер на не повече от 35 на сто от максимума. Но при пътни нарушения почти никой не си прави труда да ходи да се споразумява с органа, който налага наказанието, след като вече е написан акт за установяване на нарушение.

Тези отстъпки са много малки. В напредничавите правни системи отдавна се светнаха, че може просто да се увеличи двойно размерът на глобите, а който плати глобата в срок – плаща само 1/3.

Това е едно просто решение и изключително ефективен стимул.

Но за да се стигне до плащане, нарушителят трябва да бъде уведомен за наложената му глоба. За относително малките суми на глобите публичните изпълнители, които трябва да ги събират, просто нямат време.

Те си гонят големите длъжници, откъдето идват и големите приходи. И никой не може да ги обвинява за това. Частните съдебни изпълнители са изявявали готовност да поемат дейността по уведомяване и събиране на глобите. За да стане това, би следвало

сериозен процент

от глобата да

остава за тях

Другата възможност е в МВР да се назначат хора, които реално да се занимават поне с уведомяването на извършилите нарушения.

В съвременния свят има далеч по-ефективни начини за уведомяване. Който получава свидетелство за правоуправление, по закон трябва да има образователен ценз и се явява на изпит.

Казано с други думи, към шофьорите изискванията са завишени. Собствеността на автомобил също задължава. Едно от най-простите неща е всеки шофьор и всяка фирма или физическо лице, собственик на автомобил, да посочи електронен адрес, на който да бъде уведомяван.

Пътна полиция може да праща уведомлението за глобата, подписано с електронен подпис. И след изтичането на 7 дневен срок от получаването на съобщението на електронния адрес на собственика на автомобила, той да се счита уведомен.

Подобно е уведомяването при съдебните производства в България. Крайно време е да се премахне и скудоумното решение в българския Административно-процесуален кодекс, че по електронен път съобщението се счита направено, само ако бъде изтеглено от получателя. Ами всеки, който има някакви отговорности, би следвало

поне веднъж

седмично да

си отваря

електронната

поща

Електронното уведомяване кардинално ще реши въпроса с научаването за наложената глоба. Не бива да се живее с 30 години в миналото. В България бяха изхарчени стотици милиони левове за електронно управление и само няколко системи работят ефективно. Като например на Търговския регистър, системите на НАП и частично на няколко други ведомства.

Един от големите проблеми при плащането на глоби е, че много от шофьорите си мислят, че трябва да идат в КАТ и да платят глобата в банковия клон, който работи там.

Естествено на никой не му се разкарва и не му се виси на опашки, за да плати няколко десетки лева например. Да, наистина глобите може да бъдат платени чрез електронно банкиране. Но първо, много от шофьорите не знаят как да направят това, защото разяснителната кампания е мижава. Например

при обучението

за книжка никой

не споменава за

това, а трябва

На второ място системата за плащане не е лесна и не насочва плащащия. Например плащане на две и повече глоби не може да стане с едно платежно нареждане. За различни видове нарушения се използват различни банкови сметки. Ами да се сложат всички плащания на една сметка и да се направи елементарен софтуер, който да отделя плащанията.

Един от големите проблеми е как да се събират глобите на преминаващите през България чужденци. Тези, които са от ЕС, по принцип не са проблем, защото има система за взаимно уведомяване и събиране на дължимите глоби в други държави-членки.

Отделен е въпросът, че България следва да поработи със съответните органи на другите държави, за да се стиковат технически нещата.

По-големият проблем са водачите от държави извън ЕС. Основно това са

турските

гастарбайтери

Турция не предоставя лични данни на водачите, освен ако не са извършили престъпление. Тук следва да отбележим, че за водачите от страни извън ЕС не важат правилата за свободно движение. Поради това те могат да бъдат проверяване на излизане от България за неплатени глоби. Това предполага да се направи законодателна промяна, в която да се уреди тази проверка, и то по начин, който да не забавя преминаването на границите. Не бива да се забавят и водачите от страни извън ЕС. Това предполага да се изгради система, която автоматично по номера на автомобила да констатира наличието на електронно засичане на пътно нарушение и незабавно заплащане на глобата преди напускането на страната.

 

Коментарите са изключени