Конната база остава в Борисовата, само ремонти, без ново строителствоТова предвижда готовият подробен устройствен план, ще има велоалеи и два екодуктаНикакво ново строителство в Борисовата градина – тази рестрикция предвижда проектът за подробен устройствен план на най-големия столичен парк. Документът вече е готов и предстои да бъде представен пред софиянци. Това е поредната корекция на проекта и в нея са отразени идеите от серията обществени обсъждания, които бяха проведени. В проекта вече са разработени и връзките на плана с околните територии.

Здравко Здравков

Здравко Здравков

Планът запазва концепцията за публичен характер на собствеността в Борисовата градина, а предвидените намеси са минимални. Документът потвърждава градоустройствения статут на традиционните обекти в парка и дава възможност само за основни ремонти и реконструкция на обектите с цел модернизация и подобряване на експлоатационните им качества, увери главният архитект на София Здравко Здравков.

Именно заради консервативния подход, който не разрешава ново застрояване и залага основно на възстановяване на най-големия столичен парк и традиционните за него места като къпалнята “Мария Луиза” и Летния театър, още през 2015 г. “Ковачев архитекти” спечелиха конкурса за изработване на проекта за подробен устройствен план.

В него е планирана система от велосипедни алеи, както и възможността за безопасно преминаване на пешеходци и велосипедисти през пътните артерии, които разделят Борисовата градина от околните територии. Предвиждат се два екодукта – широки и удобни естакади, които ползват характеристиките на терена, за да позволят на хората да преминават комфортно от една част на парка в друга. Те ще създадат и красив архитектурен акцент на тези места – единият ще е на бул. “Драган Цанков”, а другият – на “Симеоновско шосе”, обясни арх. Здравков.

В преработения проект сегашното си място в парка запазва конната база. В първоначалните варианти се предвиждаше тя да се премести в зоната около гара “Пионер”.

“Проектантът е отчел в максимална степен желанието за редуциране на новото застрояване в парка. От плана отпадат предвидените първоначално информационен център, възстановяване на Климатичното училище и др. Ново застрояване се предвижда само на територията на гара “Пионер”. Става дума само за спортни игрища и необходимото за тях обслужване. Освен това частта от терена на “Софияленд”, която по Общия устройствен план на София попада в зона за паркове, се присъединява към обхвата на разработката”, подчерта главният архитект на София.

Към проекта за подробен устройствен план са създадени и специфични правила и норми. Става дума за ясно разписани подробни указания за режима на управление за всеки от обектите, което дава гаранция за яснота и контрол при прилагането на плана. Вече се разработва и идейният проект за изграждане на първата част от зеления ринг на София.

Подробният устройствен план за линейния парк от гара “Пионер” до бул. “Шипченски проход”, който е част от ринга, е одобрен от СОС, но се обжалва в съда.

В идейния проект влиза изграждане на велоалеята и цялостно благоустройство на парка – детски и спортни площадки, озеленяване, поливна система, охранителна система, кътове за отдих, както и подробни количествени и стойностни сметки. Самото строителство ще започне след влизане в сила на плана, прехвърляне на собствеността от НКЖИ, одобряване на техническите проекти и избор на изпълнител. Разработването на проектите е напреднало и дава възможност за своевременно финансиране и започване на строителството, когато завърши съдебната процедура, обясни арх. Здравков.

Прогнозната стойност на първата част на зеления ринг е около 4,5 млн. лв.

Вече е разработена и концепция за продължаването на бъдещата велоалея в посока североизток за връзка с кв. “Слатина”. Проектът е съобразен и съгласуван с разработката на Борисовата градина, за да може зелената веловръзка да се осъществява безпрепятствено и в западна посока. Така ще се оформи зелен ринг за пешеходно и велосипедно движение в паркова среда, каза още арх. Здравков.

 

 

Коментарите са изключени