КПКОНПИ: Има несъвместимост при назначаването на Соня Момчилова за член на СЕМКомисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ е установила несъвместимост при назначаването на Соня Момчилова за член на СЕМ, съобщават от комисията От там уточняват, че на редовно заседание днес КПКОНПИ е приела решения за изпращане на сигнал по компетентност на президента Румен Радев.

От комисията припомнят, че на 18 август т.г. е образувано производство за проверка за евентуална несъвместимост при назначаването на Соня Момчилова за член на СЕМ. Производството е започнало по сигнал от председателя на СЕМ, според който към датата на издаване на указ на президента за назначаването й, Соня Момчилова е била едноличен собственик на капитала на търговско дружество,а това противоречи на разпоредбите на Закона за радиото и телевизията.В хода на проверката на КПКОНПИ е установено, че към датата на издаване на президентския указ – 27 юли, а и след това – до 5 август,  Момчилова е едноличен собственик на капитала на еднолично дружество.

В деня на издаването на указа Момчилова е взела решение за приемане на съдружник във фирмата, а на 30 юли му е прехвърлила с договор за покупко-продажба всички свои дружествени дялове и той е вписан в Търговския регистър като собственик на капитала на дружеството на 5 август.

Същия ден Соня Момчилова е подписала декларации по реда на Закона за радиото и телевизията, с които потвърждава, че отговаря на нормативните изисквания и тя или член на семейството й нямат частен интерес по смисъла на ЗПКОНПИ, уточняват от комисията. И добавят, че макар при подаването на декларациите несъвместимостта да е отстранена, към датата на заемане на длъжността тя е била налице.

Коментарите са изключени