Министър Стоев пред ОOH: България отделя особено внимание на изграждането на устойчивост на обществотоМинистърът на външните работи Светлан Стоев участва в онлайн събития в рамките на Общия дебат на 76-ата сесия на Общото събрание на ОOH, посветени на справянето с последствията от насилието върху деца по време на криза и съвременните предизвикателства пред демокрацията.

В рамките на форума на високо ниво „Насилие над деца по време на криза“, организиран от България, Люксембург и Ямайка (съпредседатели на Групата на приятелите на детето и Целите за устойчиво развитие), Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) и специалния пратеник на Генералния секретар на ООН за насилието над деца (СПГС), бяха обсъдени увеличените рискове пред младите хора и възможните начини за ефективен отговор, включително в контекста на пандемията от COVID-19.„Днес сме изправени пред множество кризи, засягащи правата на човека на най-уязвимите групи, и в частност на децата. Не бива да допускаме обрат в напредъка, постигнат в тази сфера през последните десетилетия, особено по отношение на достъпа на деца до здраве, услуги, образование и подслон. Усилията за осигуряване на защита срещу всички форми на насилие над деца са от решаващо значение“, заяви министър Стоев.

Той подчерта, че ограниченията, предприети във връзка с разпространението на коронавируса, могат да доведат до повишен риск от насилие. Мерките за управление на кризата и гарантиране на по-добра защита на правата на децата в рамките на безопасна среда са от решаващо значение в тази посока.

Външният ни министър изтъкна, че в контекста на кризата от COVID-19 българското правителство е засилило сътрудничеството си с неправителствени организации за защита на децата. Сред мерките, предприети на национално ниво, той открои създаването на специален раздел „Дете“ в единния информационен портал за коронавируса, както и денонощна безплатна национална линия за деца, която предоставя достъп до експертния опит на най-добрите детски психолози и педагози. Във връзка с повишеното използване на онлайн платформи при дистанционното обучение са разработени правила за безопасност. Към Държавната агенция за закрила на детето е създаден консултативен орган „Съвет на децата“, с участието на над 250 деца от цялата страна.

„През последните години България постигна значителни резултати в областта на социалното включване чрез прилагане на цялостен и интегриран подход“, заяви външният ни министър и подчерта, че за да се затвърдят тези постижения, през 2020 г. е приета Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

„Българското правителство ще продължи работата си в полза на защитата на децата и техните права, като сме готови да си сътрудничим с всички правителства, международни и правозащитни организации и медии“, увери Светлан Стоев, допълвайки, че съвместните усилия са съществена предпоставка за успешното справяне с всички форми на насилие, особено в кризисни и извънредни ситуации.

Също в рамките на Общия дебат на 76-ата сесия на Общото събрание на ООН външният ни министър представи България в Десетата министерска конференция на Общността на демокрациите (ОД). Тя се проведе под наслов „Демокрация и устойчивост: споделени цели“ и бе организирана от Румъния в качеството й на председател на ОД.

„Общността на демокрациите се основава на споделени ценности и споделени цели. В продължение на повече от 20 години тя събира всички нации с еднакво мислене в глобална междуправителствена коалиция от демократични държави и действа като платформа за диалог с много заинтересовани страни“, заяви Стоев във видеобръщение, излъчено по време на конференцията.

Той подчерта, че пандемията от COVID-19 е изправила нашите общества и икономики пред изключителни предизвикателства.

„В тези трудни времена зачитането на демокрацията и върховенството на закона стават по-важни от всякога“, заяви Стоев и призова за подкрепа на основните демократични принципи и практики, залегнали във Варшавската декларация от 2000 г. Изтъкната бе и необходимостта от обединени усилия в многостранното сътрудничество и безрезервна солидарност към най-слабите, най-бедните и най-уязвимите по света.

Ключът към укрепването на демокрацията в световен мащаб е неразривно свързан със зачитането на правата на човека и основните свободи, а това, от своя страна, е важна предпоставка за осигуряване на сигурност и успешно възстановяване от пандемията COVID-19.

„България отделя особено внимание на изграждането на устойчивост на обществото. Тя върви ръка за ръка с твърдата защита на нашите демокрации от различни заплахи и атаки“, заяви българският външен министър. Усилията трябва да бъдат насочени срещу разпространението на фалшиви новини и конспиративните теории, включително по отношение на пандемията и ваксините. Нужна е и максимална решителност в отговор на все по-честите и тежки злонамерени кибератаки в глобален план.

Външният ни министър подчерта, че обединението в общите цели прави шансовете за успех в справянето на глобалните предизвикателства на XXI век по-големи.

Коментарите са изключени