МОСВ: Има индикации за замърсяване на морската вода от товара на заседналия корабГотови са резултатите от пробите, взети на 25 септември от морските води в близост до заседналия кораб в района на Камен бряг, позовавайки се на информация от Министерството на околната среда и водите /МОСВ/. Резултатите от изпитване на пробите за азот нитритен показват, че към 15 часа на 25 септември има индикации за замърсяване на морската вода от товара на кораба. В момента екип от експерти на БДЧР и РЛ – Варна са на място за повторна проверка и взимане на проби.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) анализира резултатите на двете проби, взети на 25 септември. От там припомнят, че по време на проверката са взети две проби от акваторията на Черно море – първата до товарния кораб Vera SU в посока открито море, а втората пред носа на кораба, където е предполагаемото изтичане на товара, уточняват от МОСВ.

Коментарите са изключени