Нивата на фини прахови частици във Варна намаляватНивата на фини прахови частици (ФПЧ10) във въздуха на Варна в годишен аспект намаляват, но се запазва увеличен броят на допустимите превишения на средноденонощната норма. Това сочи отчетът за изпълнение на актуализираната „Програма за намаляване на емисиите и достигане на утвърдените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на община Варна“ за 2020 г., който беше разгледан на днешното заседание на ресорната комисия към Общинския съвет.

Основните замърсители на въздуха във Варна остават битовото отопление и пътният транспорт. През миналата година всички регистрирани наднормени стойности са отчетени само през отоплителния сезон. В автоматичната измервателна станция до СУ „Ангел Кънчев“ са отчетени 32 броя превишения на средноденонощната норма от 50 µg/m3 за ФПЧ10, а в станцията в кв. „Чайка“ – 19 бр.Изчислено е, че при изгарянето на твърди горива за отопление на домакинствата се емитират 43,4% от общото количество ФПЧ10. Делът на пътния транспорт при формиране на емисиите е 42,8%, което го прави втория по значимост източник на замърсяване.

Прогнозата за град Варна е, че до края на 2021 г. емисиите на ФПЧ10 трябва да намалеят с 77 тона от сектор „битово отопление“, а от транспорта – с 66 тона.

В дневния ред на заседанието беше включена и покана към Община Варна да участва в проект „Загрижен за чистия въздух във Варна“. Тя е отправена от частна компания, която предлага в сътрудничество с още няколко фирми да почисти двигателите на общински автомобили с водородна технология, за да се намалят емисиите на въглероден диоксид, които старите коли отделят. Общината няма да има никакъв финансов ангажимент, а с реализирането на проекта ще се подобри екологичната среда във Варна, аргументираха се вносителите на предложението.

Съветниците решиха да отложат точката и да бъде свикано нарочно заседание на комисията. На него ще бъдат поканени представители и на други варненски компании със сходна дейност, които да представят визията си за развитие на идеята и услугата да стигне до повече хора.

Коментарите са изключени