Поскъпват общински услуги в Пловдив, сватбите скачат с 15%Цените на услугите на  общинските предприятия в Пловдив  ще се повишат. Това стана ясно  от подготвеното от управата предложение за промени в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Те се нуждаели от сериозна актуализация, тъй като не са променяни от 2013 г.

„Предложението е публикувано за обществена консултация на официалния сайт на общината за становища и предложения от заинтересованите лица“,  съобщи зам.-кметът по финанси и стопанска дейност Величко Родопски. Той поясни, че актуализацията на нормативния документ цели обновяване и разширяване обхвата на услуги, предлагани от общинските предприятия, както и повишаване на тяхната конкурентоспособност. Новите цени са формирани след направени маркетингови проучвания на пазара сред фирми, които предлагат същия вид услуги и анализ, изготвен в съответствие с доклади от всички общински предприятия.„Анализът показва, че през последните 10 години сериозно са се повишили цените на консумативите, необходими за дейността на всяко едно предприятие. Увеличение се регистрира при цените на горивата, смазочните масла и електроенергията“, коментира Родопски. Той добави, че ръст бележи и минималната работна заплата за страната. Всички тези фактори водели  и до увеличение себестойността на предоставените услуги. Зам.-кметът подчерта, че чрез общинските предприятия Пловдив предоставя на гражданите, бизнеса и посетителите на града различни по своето естество права и услуги, без те да имат задължението за ползването им. Целта на предлаганите промени е осъвременяване на цените на действащите услуги, въвеждането на нови, които се налагат във връзка с обновяване и обогатяване на функционалните възможности на общинските звена. 

В проекта се предлагат нови услуги и отпадат тези, към които няма интерес.

Заради пандемията от COVID  ОП „Дезинфекционна станция“ добавя нови услуги по договор. Предлага се обработка на нов диапазон от 1-50 кв. м. – дератизация и дезинсекция, „Дезинфекция на МПС“. Отпаднат дезинсекциите срещу бълхи и хлебарки и други насекоми, със съответни квадратури 01-50 дка и 50-100,200-500 и над 1000 декара, поради липса на търсене.

Въвежда се вегетационно третиране по декоративни дървета с височина до 7 метра – цена 10 лв., а за над 7 метра цената остава същата – 15 лева. Тази услуга ще може да се и поддръжка на зелените площи в жилищни комплекси, прилежащите зелени пространства на предприятия и частни дворове.

ОП „Радостни обреди“ предлага нови цени за организиране на сватбения ритуал, завишени средно с 15%, както и намаление с 50% на цената за организиране на сватбен ритуал по местоживеене на хора с увреждания и лежащо болни от 48.00 лв. на 24.00 лв.

Изменение има и в цените предлагани от ОП „Чистота“ като се разширява кръгът на възможностите общинското предприятие да предоставя услугите извън границите на община Пловдив; въвежда се нова услуга „Почистване на фасади с пясъкоструй“.

И в номенклатурата на услугите, предлагани от ОП „Траурна дейност“ се разширява обхватът на предлаганите услуги, като част от тях могат да бъдат заявени по имейл и заплатени по банков път.

Актуализирани са ценоразписите на ОП „Многофункционална зала“ и ОП „Младежки център Пловдив“.

ОП „Организация и контрол на транспорта“ предлага извършване на бърза услуга (за срок 24 часа) за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници и съпътстващите удостоверението услуги като цената е 80 лв., а за срок от 14 дни се намалява на 60 лв. като преди това тя е била 80 лв.

Предлага се оптимизиране и подобряване на услугите, предоставяни от Общински институт „Старинен Пловдив“ и Регионален природонаучен музей – Пловдив във връзка с предоставяне за управление и стопанисване на Института на самостоятелен обект в сграда, находяща се на ул. „Княз Александър I“ № 11 – източен сектор на Римски стадион, респективно – разширение на съществуващите Морски аквариум и зала „Тропик“ – за музея.Коментарите са изключени