Пришпориха рекултивацията на депата за отпадъци. Европа ще ни съдиВ резултат от положените усилия от екипа на МОСВ е ускорено физическото изпълнение на дейностите за приключване на проектите за рекултивация на депа, финансирани по ОПОС 2014-2020 г. и ПУДООС. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

Само за периода май – септември 2021 г. е завършила техническата рекултивация на 27 депа, сред тях на общините Челопеч, Роман, Брезник, Бургас, Брацигово, Копривщица, Пордим, Чирпан, Ветрино, Трекляно, Гулянци, Долна Митрополия, Земен, Костенец, Ковачевци, Павликени, Невестино – 2 бр., Долни Дъбник, Бяла /Русе/, Несебър, Гълъбово, Велико Търново, Казанлък, Поморие, Белоградчик и Самоков. Това са 57 процента от забавените проекти.За сравнение през целия период от шест години /от 2015 г., когато е постановено решение на Съда на ЕС по дело С-145/14, до началото на май 2021 г./ е била приключила техническата рекултивация на 66 депа, като е забавена рекултивацията на 47 от общинските депа.

През 2015 г. страната ни е осъдена за продължаване на експлоатацията и непредприети действия за изпълнение на техническата рекултивация на общо 113 общински депа. В периода на предишното управление последните издадени заповеди за прекратяване на експлоатацията на общинските депа, които не отговарят на нормативните изисквания, са от декември 2017 г. Въпреки ясно определения краен срок – декември 2020 г., неглижирането на проблема в продължение на години и бавните темпове на закриване и рекултивация на старите общински депа, е пряката причина, която доведе до уведомлението от Европейската комисия от 15.07.2021 г., че страната ни ще бъде изправена пред Съда на ЕС за втори път в резултат на неизпълнението на решение по дело С-145/14 от 15.07.2015 г., за да бъде определен размерът на санкцията, която страната ни ще заплаща.

След положените през последните 4 месеца усилия за намаляване на размера на санкцията, България ще бъде изправена пред съда за заплащане на санкции само за 24 от депата за неопасни отпадъци, които все още не са рекултивирани.

Коментарите са изключени