Проведе се Петата конференция за сътрудничество в иновациите между Китай и ЦИЕВ момента в Пекин се провежда форумът за наука и технологии „Джунгуанцун“, предава радио „Китай“.

Вчера, в рамките на събитието, се проведе Петата конференция за сътрудничество в сферата на иновациите между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), участниците в която посочиха, че тази сфера се е превърнала вече в нов акцент на връзките помежду им и съдейства за тяхното развитие, социален напредък и индустриална трансформация.През последните години укрепват и се задълбочават връзките в областта на иновациите между Китай и ЦИЕ чрез практическо сътрудничество.

Според китайския министър на науката и технологиите Уан Джъган, страната е създала 8 съвместни лаборатории „Един пояс, един път“ с Хърватия, Чехия, Гърция, Унгария, Румъния, Полша, Сърбия и Словения.

Коментарите са изключени