Промишленото производство расте двуцифрено през август, строителството – по-малкоИ промишленото производство, и строителството растат през август на годишна база, сочат данните на статистиката. Строителната продукция се вдига с 2.4% по календарно изгладени данни, а промишлената – с 10.8%, предаде „Дневник“.

При строителната продукция ръстът се определя от положителния темп както при гражданското/инженерното строителство, с регистрирано увеличение от 3%, така и при сградното строителство, където нарастването е с 2%. Спрямо юли сградното строителство расте с 0.7%, а гражданското – с 0.4%.На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с 19.9%, в добивната промишленост – с 15.8%, и при преработващата промишленост – с 8.9%.

Съществен ръст има при производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти – с 52.4%, производството, некласифицирано другаде – с 43.5%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло – с 29%.

Най-голям спад е отчетен при: производството на напитки – с 31.7%, производството на основни метали – с 21.6%, производството на превозни средства, без автомобили – с 11.6%.

Спрямо юли ръстът в добивната промишленост е със 17.6%, в преработващата промишленост – с 1.1%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 1%.

Съществено увеличение в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 21.8%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло – с 12%, производството на лекарствени вещества и продукти – с 10%.

Значителен спад е регистриран при: производството на тютюневи изделия – с 23.6%, производството на метални изделия, без машини и оборудване – с 20%, производството на превозни средства, без автомобили – с 8.9%./* (c)AdOcean 2003-2021, vgb_bg.24chasa.bg._______ Smart Lazy */
ado.placement({id: ‘ado-wSWVs79y7cCEPuViApViZkmyXlPQ2fuptXp4c.66yaX.B7’, server: ‘vbbg.adocean.pl’ });

Коментарите са изключени