Съветът на ЕС прие директивата за т. нар. „синя карта“ за работаСъветът на ЕС прие директива за привличане на висококвалифицирани граждани от страни извън Съюза. Целта на т.нар. „синя карта“ е привличане и задържане на специалисти предимно в секторите, в които има недостиг, съобщава БНР.

От кандидатите се изисква да имат валиден трудов договор или обвързващо предложение за висококвалифицирана работа за най-малко 6 месеца и да получават брутна годишна заплата според прага, определен от страните-членки.В някои случаи могат да се прилагат по-ниски прагове, например за наскоро завършили или професии с остра нужда от работна ръка.

Всяка страна-членка взима решение за стандартния срок на валидност на синята карта, като минимумът е 2 години. Ако трудовият договор е по-кратък от този период, синята карта ще бъде издадена за срока на договора плюс 3 месеца./* (c)AdOcean 2003-2021, vgb_bg.24chasa.bg._______ Smart Lazy */
ado.placement({id: ‘ado-wSWVs79y7cCEPuViApViZkmyXlPQ2fuptXp4c.66yaX.B7’, server: ‘vbbg.adocean.pl’ });

Коментарите са изключени