С++ за изобретатели и изследователиОт роботчета до кандидатстудентски изпити и проекти за CV

Виждали ли сте как светят очите на децата, когато успеят да накарат роботчето да направи каквото те искат? Как шестокласник решава задачи от втори семестър на бакалавърска програма? Как младежкият ентусиазъм се превръща в професионализъм? Заповядайте при нас в Академия „Никола Тесла“, за да се уверите с очите си!Децата са родени изследователи и изобретатели. В академията идват четири-пет годишни мъничета, които горят от желание да си поиграят с роботите. За тях е първото ниво ROBO ENGLISH. Магнитните квадратчета се превръщат в ракети, сламките – в космически кораби, а роботчетата – в герои на новото приключение. А всяко ново роботче може повече и иска повече. Децата се учат на фокус, внимание към детайла, самоконтрол, пространствено мислене, геометрия, физика, първи линейни и циклични алгоритми и много английски език.

Децата от предучилищна възраст и първи клас записват второ ниво ROBO ENGLISH. Тук те се срещат с роботчета и задачи, които искат повече приложна математика, алгоритмите се разклоняват и усложняват, идва време за синхронизация на действията и събитията и при роботите, и в екипите. Неусетно играчките се превръщат в машинки, които те осъзнато могат да програмират, а английският език – в езика за командване на дигиталния свят.

Третото ниво, MAT && CODE && ENGLISH, е за ученици от II и III клас, които вече могат гладко да четат и пишат. Те преминават от визуално програмиране към код на един от най-важните езици за програмиране – С++, за да започнат да управляваме не само роботчетата, но и компютрите. Смятат в десетична и в двоична бройна система и учат компютъра да решава задачите от училището с техния код на С++.

Приключението продължава в курсовете по състезателно програмиране с проф. Красимир Манев или програмиране свободен стил на С++ за ученици от IV до XII клас и завършва когато младежите са готови да вземат хляба в ръцете си. Извънкласните занимания позволяват на младежите да преодолеят ограниченията на образователната система, да експериментират в различни области на знанието, да натрупат богата обща култура и дори да открият своята стихия. Всяко занимание приключва с мини проект. Напредналите подготвят проекти за CV. Предлагаме подготовка за кандидатстудентски изпити по С++, но каквато и професия да изберат, младежите ще могат да управляват дигиталния свят.

С++ е труден и предизвикателен език, който позволява на младежите да вникнат в принципите на работата на съвременните технологии и да изградят умствен модел за техните възможности и ограничения. Преходът от С++ към по-лесните езици като Java, C#, дори JavaScript и Python е безпроблемен. Изучаването му иска време, упорство и търпение, заради което програмистите на С++ са високо ценени във всяка индустрия.

Заниманията са по два часа и половина, един път в седмица в групи до шест участника. Работим в София, Пловдив и Варна и Discord (онлайн).

Записванията продължават до 14 октомври сайта на академията.

Коментарите са изключени