С почти лев поскъпва кубик вода в Добричко от догодинаСега жителите на региона плащат по 3,46 лв. за кубик

„ВиК”-Добрич, ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране предложение за изменение на цените на ВиК услугите за регулаторния период 2022 – 2026 г. – се казва в съобщение на сайта на водното дружество. Изменението на цените е във връзка с изготвения бизнесплан за регулаторния период 2022 – 2026 г. Крайната цена на водата за битовите клиенти от следващата година ще стане почти 4,35 лв. с ДДС. Според заложените в плана суми, в края на регулаторния период – през 2026 г. един кубик вода ще струва 4,98 лв.Бизнеспланът на „ВиК”-Добрич, ще бъде внесен за съгласуване на извънредно заседание на Асоциацията по водаснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК”-Добрич, на 8 октомври т.г. Последното увеличение на цената на водата по предложение на „ВиК”-Добрич, и след решение на Комисията за енергийно и водно регулиране е от 1 януари 2020 г. Тогава цената на водата се е увеличила от 3.28 лева до 3.46 лева за кубик.

Община Добрич няма да подкрепи бизнесплана за развитие на дейността на „ВиК”- Добрич- АД, за регулаторния период 2022-2026 година, беше решено на заседанието на Общинския съвет от вторник. Според Закона за водите, представител на общината в Асоциацията по ВиК е кметът, а при невъзможност той да участва, Общинският съвет определя друг представител. С 32 гласа „за“ и 1 „въздържал се“ общинските съветници приеха представителят на общината да гласува против предложения от „ВиК”-Добрич, бизнесплан.

Коментарите са изключени