„Танц, танцов театър и пърформанс“ е новото направления на Столична програма “Култура” през 2022 г.Акценти от Столична програма „Култура“ за следващата година: ново направление, специално внимание към младата публика и творци, запазване на антикризисните мерки в подкрепа на артистите и организаторите на събития

Съдържателният обхват, параметрите за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Столична програма „Култура“ за 2022 г. трябва да бъдат одобрени от Столичния общински съвет. Предложението е на председателя на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие Малина Едрева, членовете на комисията Веселин Калановски и Иван Виделов и на зам.-кмета Мирослав Боршош. Това съобщиха от Столичния общински съвет.„Танц, танцов театър и пърформанс” е новото направление на Столична програма “Култура” през 2022 г. Досега танцът беше в едно направление с музиката, а танцовият театър бе част от направление „Театър“. Отделянето на този вид изкуство се прави след предложение на членовете на Творческия съвет, експертите, които оценяват проектите, множество хореографи, режисьори и танцови артисти.

Бюджетът на новото направление ще бъде в размер на 80 000 лв, като част от тях са средства, които преди бяха предназначени за подкрепа на проекти в сферата на танца и танцовия театър и бяха част от бюджета на направление „Театър“, както и средства от старото направление „Музика и танц“.

Нов акцент се прибавя в направление „Литература“ и той е популяризиране на четенето. Приоритет ще имат проекти, които са свързани с инициативи за насърчаване на четенето, за разпространение на съдържание в дигитална среда или насърчават млади автори.

През 2022 г. всички проекти, които се финансират ще трябва да имат дейности насочени към привличане и ангажиране на публики. Нов ще бъде и ракурсът към проектите в сферата на културно-историческото наследство и неговата социализация. Идеята е да се обединят усилията по разкриване и опознаване на историческите находки на територията на Столична община успоредно с тяхната социализация, както и да се насърчат всички дейности, свързани с популяризирането на културата, традициите и обичаите, така че да се достигне до повече хора и младите аудитории.

И през следващата година продължават антикризисните мерки в подкрепа на артистите и организаторите на събития, които бяха въведени в Столична програма „Култура“ в отговор на глобалната пандемия от COVID- 19. Запазват се нивото на собствен принос на проектите, което бе намалено от 20% на 5%, както и административните разходи по проекта, които могат да бъдат до 30% от бюджета. Програмата ще допуска и финансиране за купуване на техника, софтуер и техническо оборудване.

Сред изискванията за проектите е да имат разработен план за адаптация в условия на затруднена физическа реализация. Разработени са и допълнителни условия за допустимост на разходите при извънредна COVID-19 ситуация./* (c)AdOcean 2003-2021, vgb_bg.24chasa.bg._______ Smart Lazy */
ado.placement({id: ‘ado-wSWVs79y7cCEPuViApViZkmyXlPQ2fuptXp4c.66yaX.B7’, server: ‘vbbg.adocean.pl’ });

Коментарите са изключени