Улесняват приватизацията на държавен имот край морето в село КраневоСъс свое решение днес правителството одобри изменение на решение номер 836 от 2015 г. за приватизация на имот – частна държавна собственост, изменено с решение номер 412 от 2019 г. Това съобщиха от пресслужбата на служебния кабинет.

Става въпрос за възлагане от правителството на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол да извърши приватизация на имот – частна държавна собственост, управляван от Министерството на финансите, който е почивен комплекс „Мальовица“ в с. Кранево, община Балчик, област Добрич. Той е строен през 70-те години на миналия век и се намира на около километър от плажа на селото. До момента към него няма инвеститорски интерес.Решението вече е променяно през 2019 г., като с цел преодоляване на липсата на инвеститорски интерес, по предложение на Агенцията /сега Агенцията за публичните предприятия и контрол/, са облекчени отчетените като твърде рестриктивни условия за приватизация на имота. В хода на приватизационната процедура е изготвен анализ на правното състояние на този имот, в който е констатирано, че част от съществуващата туристическа сграда не е отразена в кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кранево и в акта за държавна собственост.

Приетото днес изменение на решението отстранява непълнотите в кадастралните карти и кадастралните регистри на с. Кранево, като се коригират параметрите на имота, съобразно действителното фактическо и правно състояние. Отразени са и настъпилите промени в нормативната уредба.

Коментарите са изключени