Училище „Дени Дидрo” – съвременно, модерно и светско образованиеРазположено в подножието на Люлин планина, в Банкя, сред чист въздух и зеленина на площ от 6000 кв. м, училище Дени Дидрo дава на децата свободата да растат, учат и играят на открито.

Изборът на името не е случаен. Великият френски философ и просветител Дени Дидрo посвещава живота си на борбата за свят, в който всички имат равен достъп до знания, могат да изказват критично мислене и да бъдат широко скроени.  Това е възприето и вмисията

на училище „Дени Дидрo” – да възпита любознателни, съзнателни и социално отговорни личности и граждани, които ще станат достойни членове на обществото и ще допринесат за неговото устойчиво развитие.

През учебната 2021/2022 г. училище „Дени Дидрo” посреща ученици в подготвителен (5- и 6-годишни) и първи клас. Могат да бъдат записани деца независимо от тяхната националност, религия, етническа принадлежност, пол или умения. Те не се явяват на тестове за училищна готовност или наблюдение от психолог.

Най-важното е учениците да се чувстват спокойни, да посещават училището с радост и в очакване на нови преживявания. Осигурена е разнообразна и творческа среда, в която децата да изявят своята индивидуалност, да разгърнат своите заложби и да израснат в увереност, че са ценени, а чувствата и действията им са значими. Ето затова и обучението се провежда в малки групи – до 15 деца, за които се грижат по двама учители. Така се осъществява

индивидуален подход,

свързан с опознаването и отделянето на внимание на всяко дете. Следят се неговите интереси, начините на възприятие и развитие.

В училище „Дени Дидрo се следват естествените принципи на учене за тази възраст на децата – чрез стимулиране на тяхното любопитство, увлечени в игра и правене. Малките класове позволяват на децата да разгърнат своето въображение и да творят самостоятелно и в екипи, като работят по различни проекти и проследяват своите открития.

Учениците не получават отговорите наготово, а сами достигат до тях като истински учени. Учителят превръща средата в лаборатория, предизвиква любопитство, извлича знанията, които децата имат, и организира дейности, които карат учениците да мислят, да изследват, да наблюдават, да осъзнават това, което виждат, чуват и преживяват. По време на това проучване те правят своите анализи, предположения и заключения, които накрая учителят обобщава. Чрез този подход на обучение децата се убеждават, че светът е разбираем и всеки въпрос има своя отговор.

Знанията и уменията им остават трайни,

защото те лично са ги открили, опитали и могат да ги приложат отново.

Седмичната програма на учениците от подготвителен и първи клас в училище „Дени Дидрo” включва занимания по теми от различни области. Те плуват, танцуват, конструират, рисуват и говорят английски с лекота, а заниманията по „Философия с деца” спомагат за цялостното развитие на детето като личност. Така учениците откриват и изследват взаимовръзките между отделните науки. Всеки учител със свои похвати допълва знанията и уменията на учениците в съответната област, така че тя да бъде разгледана от всички възможни аспекти.

Важно място в програмата заемат спортът, уроците по танцово изкуство и игрите. Чрез тях се стимулират

активният начин на живот и здравословните навици.

Освен редовните занимания по физическо възпитание всички ученици посещават два пъти седмично тренировки по плуване и уроци по танци. Децата имат на разположение два физкултурни салона, един голям 25 м басейн и един малък басейн, две външни игрища и писта за бягане, зала за танцово изкуство.

Те могат да разширят ученето извън училище с вълнуващи посещения на паркове, галерии, музеи, фермерски стопанства и други места, които оставят в тях трайни впечатления и преживявания.

Училище „Дени Дидрo” разполага и с модерно оборудвана собствена кухня, в която се приготвя разнообразна и здравословна храна.

Опазването на околната среда е част от визията на училището. Средата, в която израстват децата, е определяща за възпитанието им като устойчиво мислещи, екологично съзнателни хора. Сградата отговаря на съвременните изисквания за енергийна ефективност, издържана  в естествен архитектурен стил – дърво, камък и стъкло. На покрива са инсталирани фотоволтаична централа за производство на електроенергия, покриваща до 40% от потреблението на електроенергия, както и слънчеви колектори, които ще осигуряват топлата вода. Има изградена озонираща система, която намалява отделянето на въглеродни емисии. Поливната система работи със събрана дъждовна вода, а в сухите месеци – със сондажна. Всичко това се командва от система за интелигентно управление на сгради и се осъществява пълен контрол и оптимизация на производството и потреблението на електроенергия. Училище Дени Дидрo е

посланик на опазването на природата

и околната среда – без пластмаса, в подкрепа на разделно изхвърляне и рециклиране.

Живеем във все по-динамичен свят, в който децата трябва да бъдат отворени за учене през целия живот, да бъдат адаптивни към промените, които им предстоят, да мислят глобално и стратегически. Важно е да успяват правилно да  управляват времето, да могат да работят в екип, да са уверени в собствените си умения, да не се боят от предизвикателствата. Да бъдат отговорни и да осъзнават, че всяко тяхно действие и бездействие вреди или помага на природата, част от която е човекът.

Коментарите са изключени