110 лв. плащат за паркиране пред блока в район „Централен“ в Пловдив110 лева месечна такса с  ДДС достигна мястото за паркиране  по време на търг в район „Централен“. Участваха двама кандидати, като стъпката за наддаване бе 5 лв., а началната цена – 20 лева с ДДС за месец.

„Достигането до реалната пазарна цена на местата за паркиране пред блока и огромният интерес към наемането им, е поредното доказателство, че „Централен“ е най-предпочитаният район за живеене в Пловдив“, заяви неговият кмет Георги Стаменов. Той добави, че  през последните години са изградени много нови паркоместа, но те все още са недостатъчни за нуждите на гражданите. Надява се в бъдеще, със строежа на многоетажни паркинги, този проблем да бъде решен.

Според измененията от март в Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място, общинска собственост за местодомуване на лек автомобил, ако има повече от един претендент, се провежда търг с явно наддаване.

Коментарите са изключени