2500 гимназисти се обучават в стратегически заводи и фирми, закъсали за кадриСлед 240 астрономически часа “работа” получават стипендия от 372 лв.

Ще ги насочват как да стартират собствен бизнесНад 11 600 ученици ще се включат в практически обучения в реална работна среда. От тях 2523 ще участват в занятия от приоритетни направления, които са важни за развитието на икономиката и в които липсват кадри. Такива са машиностроенето, строителството, електрониката, електротехниката, енергетиката, транспортните услуги и др. Ще се включат поне 300 училища. Тези възможности се предоставят чрез новия проект на Министерството на образованието и науката “Ученически практики – 2”.

В обученията могат да

участват ученици

над 16 години,

които учат в професионални гимназии или училища с паралелки за професионална подготовка. Занятията ще бъдат ръководени от 340 учители и представители на бизнеса, науката и висшите училища. Това обясни за “24 часа” Ваня Тивидошева, експерт в дирекция “Професионално образование и обучение” на МОН.

Чрез проекта се дава възможност на учениците, които не са включени в дуално обучение, да направят практики на реално работно място. За тях те ще получат стипендии за разлика от дуалното обучение, при което учениците от 11-и и 12-и клас се обучават чрез работа с трудов договор при работодател. Договор по този проект има между училището и работодателя, за да се осигурят всички необходими условия за практиките. От друга страна, има договор между училището и ученика. В документа се описват броят на часовете, изискванията, учебната програма, на какви умения трябва да бъдат научени, както и график в кои дни ще бъдат при работодателя. Спазват се разпоредбите на Кодекса на труда, според които на практическото място не може да бъдат повече от 7 часа дневно, или не повече от 35 часа седмично. Нощният труд също е забранен, обясни Ваня Тивидошева.

По проекта “Ученически практики” учениците получават стипендия от 372 лв. и се изплаща еднократно след успешно преминалата практика от 240 астрономически часа. Тогава ученикът получава удостоверение, подписано от работодателя и от училището.

“Стипендията е добро стимулиране. Учениците разбират, че трудът има стойност, както и колко важна е дисциплината на работното място”, твърди експертката

Училищата, чиито възпитаници са ученици по проекта, са длъжни да осигурят застраховка “Злополука” за учениците. При необходимост трябва

да покрият и

транспортните

разходи

Трябва да платят също допълнително възнаграждение на наблюдаващите учители, които ще посещават учениците по време на практиката им, и на наставниците от фирмите и предприятията, които имат грижата да осигурят условия на учениците в работна среда.

Отделно се предвижда да бъдат създадени 344 учебно-тренировъчни фирми, включително учебни компании в първи или втори гимназиален етап. Звената ще се оборудват със специални софтуери, на които учениците ще могат да се упражняват. Заложено е поне половината от създадените учебно-тренировъчни фирми да поканят експерти от бизнеса и учени да водят обучения. В тези компании учениците

ще придобиват

предприемачески

умения

Учителите, представителите на бизнеса и на университетите ще запознават учениците какви документи са необходими, за да се открие собствена фирма. Ако се обучават за техници по хранителни технологии например или за моделиери, чрез учебно-тренировъчните компании ще могат да развият идея за собствен бизнес, след като завършат, обясни Тивидошева.

“Ученически практики – 2” е на стойност 10 553 013 лв. и е с продължителност 29 месеца. Дейностите се финансират по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР) 2014-2020 г. Чрез проекта ще бъдат подобрени практическите умения на включените ученици и ще се засили партньорството между училищата, работодателите и научните среди.

Проектът продължава успешните дейности на “Ученически практики – Фаза 1”. В него участваха 78 училища и 250 предприятия. Над 8350 ученици успяха да подобрят практическите си умения. След реализацията на първата фаза на проекта се отчита увеличение на приема в професионалното образование и повишен интерес към някои специалности, обясниха още от Министерството на образованието и науката.

Коментарите са изключени