5 вида такси и данъци, за да се придобие жилище след покупкатаИнвеститорът в сградата може да поеме едната от тяхРазходите за придобиване на имот не свършват с неговата цена и с комисион на брокера, ако се ползват такива услуги. При регистрирането на сделка за купуване на жилище се плащат още няколко такси и данъци, които варират в различните градове и за различни стойности на имота и е добре да се знаят предварително.

Данъкът за придобиване е местен, плаща се в общината, в която се намира купеното жилище. На територията на Столичната община, Пловдив, Варна и Бургас

в момента той е

3% от стойността

на имота, в

Стара Загора е

2,5%, а в Русе –

2,2 на сто.

Данъкът се изчислява по два начина – или върху декларираната от купувача продажна цена на жилището, или върху данъчната му оценка, ако тя е по-висока от стойността при покупка. Т.е. ако някой е купил жилище за 120 хил. лв. в столицата, а е декларирал, че е платил за него само 50 хил., но данъчната му оценка е 70 хил. лв., той ще плати 3% върху 70 хил. лв., т.е. 2100 лв. При аналогична ситуация същата сума ще трябва да се внесе в пловдивската, варненската или бургаската община, 1750 лв. в старозагорската и 1540 лв. в русенската.

По принцип данъкът може да се движи между 0,1 и 3% от стойността на имота, но напоследък повечето общини гледат да се придържат към горната граница, която позволява законът.

Нотариалният акт, който ще получите при покупка на имота, задължително се вписва в Имотния регистър. За целта трябва да се обърнете към съответната служба по вписванията по местонахождението на недвижимия имот, където да подадете молба.

Държавната

такса, която ще

ви поискат от

Агенцията по

вписванията, е

0,1% от

продажната цена,

която сте обявили, или върху данъчната оценка, ако тя е по-висока. Таксата е еднаква за цялата страна, т.е. за споменатия имот ще трябва да се платят 70 лв.

Сходна е процедурата и за определяне на нотариалната такса – тя се изчислява или върху продажната цена, или върху данъчната оценка на имота, ако тя е по-висока. Нейният размер обаче зависи и от стойността на имота – ако е до 100 хил. лв., таксата ще е 480,50 лв. плюс 0,5% върху горницата над 50 000 лв. За имот с цена 70 хил. лв. ще е 580,49 лв. Таксата за самата нотариална услуга е определена от Министерството на правосъдието и е еднаква за всички имоти в цялата страна – 30 лв.

Ако обаче обявената цена на имота е над 100 хил. лв., таксата се определя по следния начин: 730,50 лв. плюс 0,2% за горницата над 100 хил. лв.

Ако се купува ново жилище и купувачът е негов пръв собственик, се дължи и такса за вписване на договор за поддръжка и управление. Тя се определя от стойността на договора за целия негов период и е 0,1% върху тази стойност, но минимум 10 лв. Трябва да се има обаче предвид, че честа практика е инвеститорът да поема тази такса и тя много рядко се плаща от купувачите. Ако трябва да се обобщи, купувачът на жилище с обявена стойност от 70 хиляди лв. ще плати общо 2780 лв. в столицата и 2150 лв. в Русе.

Коментарите са изключени