Бизнесът настоява да му плащат 70 лв. компенсация на мегаватчас за скъпия ток

https://crimesbg.com/po-sveta/biznesat-nastoyava-da-mu-plashtat-70-lv-kompensaciya-na-megavatchas-za-skapiya-tok/44482 Crimesbg.com
Бизнесът настоява да му плащат 70 лв. компенсация на мегаватчас за скъпия токПарите да се вземели от свръхпечалби на АЕЦ „Козлодуй“

Бизнесът иска компенсация от 70 лв. на мегаватчас заради скъпия ток, за периода 1 октомври 2021 г. – 31 март 2022 г. което ще струва 840 млн. лева. Това става ясно от писмо на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) в България до премиера Стефан Янев и министрите на икономиката, енергетиката, финансите и до председателя на КЕВР. От АИКБ, чийто председател е Васил Велев,  са изчислили, че тези 70 лв. са 50% от поскъпването на тока.  Те посочват и откъде да се вземе тази сума. Виждат я в свръхпечалбите, които щели да се натрупат от АЕЦ „Козлодуй“ при този огромен ръст на цените на тока на сбоводния пазар.

Ето и буквалните им сметки: 

„От началото на настоящия ценови период (01.07.2021 г. – 30.06.2022 г.) сме свидетели на огромен ръст на цените на електроенергията за свободния пазар в България, доминиран от сегмент „Ден напред“ на „Българска независима енергийна борса“.

Средната цена на базов товар за юли е 185,59 лв. за мегаватчас, а за август е 218,17 лв. (впрочем при максимална часова цена – абсурдните 407,05 лв., абсолютен рекорд до момента!). Средната цена на базов товар за настоящия месец септември (до текущата дата 21.09.2021 г.) е 238,28 лв. за мвтч.

Отчитайки фючърсите за българския пазар, съпоставяйки ги и с тези за румънския и унгарския пазар – за четвърто тримесечие на 2021 г. (164,65 евро) и за първите две тримесечия на 2022 г. (166,60 евро и 90,20 евро за мвтч ), както и предвид средните фактически цени от началото на настоящия ценови период до момента, имаме основания да предполагаме средна прогнозна цена на базов товар за целия период в размер на 259,37 лв. за мегаватчас. Съгласно Решение № Ц-27 от 1.07.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определената прогнозна годишна пазарна цена за базов товар за периода 1.07.2021 г. – 30.06.2022 г. е в размер на 119 лв. за мегаватчас.

Следователно – всеки небитов потребител от българската икономика ще бъде подложен на ценови шок за цялата потребявана електроенергия средно за периода с по 140,37 лв. над официалните разчети на регулатора!

Даваме си сметка, че е възможно бъдещо стабилизиране на изключително стресираните европейски пазари на електроенергия – напр. при консолидиране около адекватни ценови нива на електроенергията след зимните месеци, междинно частично трансфериране на оперативни разходи за електроенергия в ново ценообразуване по веригите на добавена стойност и т.н. Имаме обаче всички основания да считаме, че това са възможни хипотези не по-рано от второто тримесечие на 2022 г.

Междувременно правителства от водещи европейски страни предприемат решителни действия за подпомагане на икономическите си субекти, стопански потребители на електроенергия – ежедневно през последните дни се съобщават такива мерки, например в Испания, Франция, Гърция … Неминуемо процесът ще продължи.

Неприемането от страна на българското правителство на енергични и решителни мерки в адекватно къси срокове ще доведе до мащабна загуба на конкурентоспособност на българската икономика.

Отчитайки всичко гореизложено, настояваме да се пристъпи към частична компенсация на свръхразхода от 140,37 лв./мвтч за всеки небитов стопански потребител на електроенергия, с което поне да се доближи цената на електроенергията до тази на регулирания пазар (битовите потребители).

Да се съсредоточим над следващите две тримесечия, които считаме за най-рискови пред икономиката ни. Очакванията за електропотреблението на небитовите стопански потребители за четвърто тримесечие на настоящата година и първото тримесечие на 2022 г. са за 12 тераватчаса (без технологичните разходи в размер на около 1,5 тераватчаса, които ще намерят отражение в бъдещите калкулации за мрежовите такси). При компенсация от 70 лв. на мегаватчас (или 50% от прогнозираното надвишение спрямо досегашните разчети) това предполага необходим ресурс в общ размер 840 млн. лева.

Как може да се осигури нужния ресурс – именно опитът на други страни членки е адекватното решение в случая: чрез преразпределение и балансиране на ангажирания в електроенергийния пазар финансов поток, респективно, нетиран резултат (разходите за потребителите са приходи за производителите на електроенергията).

Изчислената от КЕВР цена за енергията, произведена от „АЕЦ Козлодуй“ за периода 1.07.2021 г. – 30.06.2022 г. е в размер на 55,01 лв. за мегаватчас при нетна електрическа енергия 15 601 067 мвтч и прогнозирайки общо необходими приходи в размер на 858 220 хил. лева с възвръщаемост 59 603 хил. лева (6,94%). При изложените очаквания по-горе и отчитайки прогнозите за нетно енергопроизводство от „АЕЦ Козлодуй“ за четвърто тримесечие на настоящата година и първото тримесечие на 2022 г. общо 8,3 тераватчаса, от които 1,87  са за регулиран пазар, а 6,43 са за свободния пазар, допълнителният нетен резултат (над заложената възвръщаемост и над огромната, вече акумулирана печалба до момента) само за същия шестмесечен период би надхвърлил 1,31 млрд. лева!

Следователно – в целия си обем, нужният компенсационен ресурс за всички небитови стопански потребители на електроенергия в България (840 млн. лева) е под 64% от шестмесечната свръхпечалба (над планираната и вече постигнатата) на „АЕЦ Козлодуй“. В системата на енергетиката (БЕХ-АЕЦ-МЕ) има установена практика за междинно разпределяне на дивидент, което означава, че текущи трансфери към държавния бюджет (в т.ч. и след данъчно облагане) няма да представляват технически проблем, включително и за Министерство на финансите.

Възможен вариант за организиране и администриране на компенсационния механизъм е компенсациите към всеки небитов стопански потребител да се разплащат от НАП ежемесечно, за изминалия месец, срещу предоставените разходни счетоводни документи, удостоверяващи текущото индивидуално електропотребление“, пишат до премиера и министрите индустриалците. 

`

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.