На 29 и 30 септември русенци могат да предадат своите опасни отпадъци за последващо третиранеНа 29 и 30 май Община Русе организира поредната кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, които ще бъдат предадени за последващо третиране.

Мобилният пункт ще бъде разположен на ул. „Шипка“№ 33 в часовете между 10 и 16. Там ще се приемат:• лекарства с изтекъл срок на годност;

• живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак;

• лакове и бояджийски материали, разтворители;

• остатъци от строителна химия –лепила, пяна, силикон и др.;

• домакински препарати/битова химия;

• фотографски материали;

• киселини/основи;

• мастила;

• празни опаковки, обозначени със символите за опасност;

• препарати за растителна защита и борба с вредители.

Стари батерии няма да се приемат, но гражданите могат да ги оставят на обозначените за това места в различни търговски обекти в града или в пункта пред сградата на Община Русе на пл. Свобода №6.

Опасни материали са тези, на чиито опаковки могат да бъдат открити символите за опасност – „експлозивно“, „запалимо“, „корозивно“, „опасно за здравето“ и др. След тяхната употреба гражданите трябва да отделят опаковките, заедно с остатъка от продукта, и да ги предадат за обезвреждане.

Община Русе призовава всички, които разполагат с такива материали в своите домакинства, да ги предадат в мобилния пункт, тъй като нерегламентираното им изхвърляне е вредно за природата и за самите тях.

Коментарите са изключени