Няма теч на гориво, нито изпускане на товара на заседналия кораб Vera SUНяма промяна във възникналата извънредна ситуация около заседналиякрай Камен бряг кораб „Vera SU“. Няма теч на гориво, нито изпускане натовара на кораба в морето, обяви на извънреден брифинг областниятуправител Васил Карапанчев.

Периодично, с техника и водолази се правиоглед на дъното на плавателния съд. С екипажа на кораба се поддържапостоянна връзка и при необходимост той ще бъде евакуиран, но засегаизпълнява задълженията си.„Установени са и се поддържат контакти сфирмата-собственик на кораба, както и със салвидж-компания, принеобходимост” – добави Карапанчев.

Има готовност за укрепването накораба, в сряда се очаква от Варна до Каварна да бъдат транспортирани 24-тонни котви за допълнително укрепване при евентуално влошаване навремето. Непрекъснато се вземат от проби от морската вода и така се следиекологичната обстановка.

Според експертите, и в момента корабът е добре укрепен – каза ощеобластният управител.

„С допълнителни котви откъм кърмата и откъмборда и с въжета откъм скалите” – добави той. Действията се планират от„Морска администрация“, според метереологичната обстановка.„Проблемът е сериозен и показва, че страната ни на практика не разполагас подходяща техника и алгоритъм за действия, които да се приложат заизвличане на кораба от мястото на засядане“ – заяви още Карапанчев.

„Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщениятаХристо Алексиев във вторник лично проведе в Каварна заседание нафункциониращия кризисен щаб. На място бе направен оглед за пореденпът. На заседанието участваха всички представители на институции,имащи отношение към намирането на решение на проблема. Обсъдихмевъзможните варианти, които да доведат до решаване на създаденатаситуация, без да се нарушават екологичните норми .Присъства и зам.-министърът на околната среда Петър Димитров. Проблемът е сериозен“, каза Карапанчев.

Коментарите са изключени