Обучение в 125 магистърски програми предлага Пловдивският университетПрез новата академична 2021-2022 година, под знака на 60-годишния си юбилей,  Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ предлага обучение в 125 магистърски програми по природни, хуманитарни, обществени и икономически науки, информационни и комуникационни технологии.   Най-голямото висше училище в Южна България, със своите 9 факултета и два филиала, съчетава класическо висше образование с модерни иновационни образователни технологии. Магистърските програми на университета са съобразени с реалните нужди и търсене на бизнеса и пазара на труда, за да имат възможност дипломираните бакалаври да подсигурят бъдещата си реализация. 

Пет от програмите са нови и отговарят на предизвикателствата на съвременния свят. Факултетът по икономически и социални науки разкри – „Международен бизнес“ и  „Политически мениджмънт и комуникация“. Физико-технологичният факултет създаде две актуални за съвремието програми – „Телекомуникационни и информационни системи (на английски език)“ и „Съвременни образователни технологии“. Химическият факултет добави в списъка с  магистратури –  „Фармацевтична химия“. 

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ, КАКТО И ПРАВИЛАТА ЗА ПРИЕМ, МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА САЙТА НА УНИВЕРСИТЕТА

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1311/ 

Сроковете за кандидатстване са различни за отделните факултети:

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Документи за кандидатстване се приемат до 08.10.2021 г. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Документи за кандидатстване се приемат до 30.09.2021 г.  

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ – Документи за кандидатстване се приемат до 31.10.2021 г. 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА – Документи за кандидатстване се приемат до 11.10.2021 г.  За държавната поръчка записването е до 12:00 на 08.10.2021 г. 

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ – Документи за кандидатстване се приемат до 08.10.2021г.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – Документи за кандидатстване се приемат до 20.10. 2021 г.

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – Документи за кандидатстване се приемат до 30.09.2021 г.

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – Документи за кандидатстване се приемат до 15.10.2021 г.

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – Документи за кандидатстване се приемат до 12.11.2021 г. 

Коментарите са изключени