Община Русе представи изпълнението на проекта за изграждане на кейовата стенаЕкипът на проекта „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7″ представи обзор на извършените дейности пред гражданите и ръководството на Бюрото за трансгранично сътрудничество България-Румъния, съобщиха от община Русе.В рамките на проекта бе направена рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе-център и бяха подобрени навигационните условия на три корабни места.

„С този проект, както и с останалите, които изпълнява община Русе по програмата Интеррег, виждаме материалните измерения на труда ви, но и нематериалните, тъй като с всеки следващ продължаваме да развиваме партньорството между двата ни съседски народа“, обърна се кметът Пенчо Милков към изпълнителния директор на Бюрото за трансгранично сътрудничество България-Румъния Николета Минку и Проектния директор на програмата Кристиян Раду.

Сред заложените дейности, които текат и в момента, е изграждането на сектор от канала Св. Георги в Гюргево за подобряване свързаността в еврорегиона.

Главната цел на проекта е подобряване на водната инфраструктура между Русе и Гюргево и повишаване на транспортната безопасност по водните пътища на Долен Дунав.

Общият бюджет възлиза на 7 345 319.73 евро, от които съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие – 6 247 468.60 евро, съфинансиране от националните бюджети на България и Румъния – 955 495.20 евро и собствени принос на бенефициентите – 146 999.26 евро.

Периодът на изпълнение на проекта е до 2023 г.

Събитието бе част от Годишната конференция относно изпълнението на Програмата lnterreg V-A Румъния-България.

Коментарите са изключени