Природозащитници: Бързо трябва да се отстрани корабът край Камен брягБългарското дружество за защита на птиците /БДЗП/, предвид на големия екологичен риск, настояваме за бързо и професионално решаване на проблема със заседналия кораб край Камен бряг, без допълнително замърсяване на морето. Това се посочва в становище на дружеството, изпратено до медиите, предава БТА.

„Изразяваме дълбока загриженост от бавното действие на държавните институции и липсата на капацитет в опитите да се реши проблемът. За нас е проява на безотговорност и пълна липса на професионализъм осъзнато да се изсипват изкуствени торове в морето в опит да се разтовари корабът“, заявяват от БДЗП.В становището се посочва, че замърсяването на Черно море от различни видове торове, спомага за бурен процес на еутрофикация във водния басейн. Разграждането на мъртвата органична материя понижава съдържанието на кислород в морската среда, което от своя страна може да доведе до висока смъртност на живите организми.

Природозащитниците отбелязват, че на територията на „Калиакра“ са установени над 310 вида птици, за 100 от които се изискват специални мерки за опазване на техните местообитания по Закона за биологичното разнообразие. От значение за Европейския съюз са 95 вида, както и голям брой мигриращи видове птици.

Коментарите са изключени