Сметната палата: Само 1/4 от боклука у нас се рециклираОтпадъците в България все още не се оползотворяват достатъчно и не се прилагат дейности, които предвиждат последващото им третиране, което създава риск за нанасяне на вреди на екосистемите в природата и на човешкото здраве. Това сочат резултатите от одит на Сметната палата „Управление на отпадъците от пластмаса“ за периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2019 г., съобщиха от пресцентъра на палатата.

Резултатите показват, че през 2018 г. са оползотворени само 25 на сто от предадените отпадъци за третиране, а са обезвредени 75 на сто. През 2017 г. са оползотворени 28 на сто, а са обезвредени 71 на сто.

България все още е с едно от най-високите за ЕС равнища на депониране (складиране) на отпадъци – 70 на сто през 2016 г. и 62 на сто през 2017 г., в сравнение със средното равнище за ЕС от около 24 на сто.

През 2017 г. в България са образувани 3 млн. тона битови отпадъци, 185 хил. тона опасни отпадъци и около 17 млн. тона неопасни отпадъци. През 2018 г. битовите отпадъци са около 2,9 млн. тона, опасните – 281 хил. тона, а неопасните – 19 млн. тона.

Коментарите са изключени