Бизнесът готов да вдига цени до края на годинатаБизнесът вече е готов да вдига продажните цени до края на годината. Това показват изводите от бизнес анкетите на Националния статистически институт за септември.Най-песимистично настроени в това отношение са търговците на дребно. Оценките им за продажните цени през последния месец са в посока увеличение, а 23,4% от тях предвиждат те да продължат да се повишават и през следващите три месеца.

15,6% от мениджърите в промишлеността също имат такива очаквания. И в сектора на услугите анкетата отчита известни очаквания за повишение до края на годината. Единствено в строителството настроенията на бизнеса не са се променили в сравнение с резултатите от август.

Общият показател на бизнес климата през септември спада с 2,4 пункта спрямо предходния месец. Понижение има при промишлеността, строителството и търговията на дребно, докато при услугите нивото се запазва. Основните затруднения са свързани с несигурната икономическа среда, недостига на работна сила, недостатъчното търсене от страната, конкуренцията в бранша, както и високите цени на материалите.

Бизнес климатът в промишлеността намалява с 0,9 пункта. Според предприемачите производствената активност е леко намалена, като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца са неблагоприятни.

Спадът в строителството е със 7,3 пункта, което се дължи на по-малкото нови поръчки, влошени са и очакванията за строителната активност през следващите три месеца.

Бизнес климатът в търговията на дребно намалява с 2,6 пункта. Според анкетата настроенията спрямо обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са песимистични.

През септември бизнес климатът в сектора на услугите запазва приблизително нивото си от август. Оценките на мениджърите за настоящото търсене на услуги вече са по-умерени, но очакванията им за следващите три месеца са неблагоприятни.

Коментарите са изключени