Производството и разпределението на ток и газ поскъпнало с 31,3 на сто през августПовишение на цените с 31.3 на сто е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия, и газ през август. Общият индекс на цените на производител в промишлеността през миналия месец се увеличава със 17.9 на сто, в сравнение със същия месец на 2020 година, съобщи Националният статистически институт. Нарастване на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия, и газ – с 31.3 на сто, в добивната промишленост – с 14.1 на сто и в преработващата промишленост – с 13.9 на сто.

Общият индекс на цените на производител в промишлеността през август се увеличава с 3 на сто спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия, и газ – с 12.7 на сто и в преработващата промишленост – с 0.4 на сто, докато в добивната промишленост е отчетено намаление – със 7.4 на сто.

Коментарите са изключени