Финансовото министерство отчете ръст на БВП, потреблението и инвестициитеРъстът на брутния вътрешен продукт (БВП) е с 6.4% на годишна база заради засиленото вътрешно търсене, отчитат от министерството на финансите в месечния обзор на българската икономика.

Потреблението на домакинствата също нараства – с 9,4 %. Увеличават се и заетите лица.Въпреки позитивния темп на икономиката и ръстът на инвестициите от 11%, продължава да буди безпокойство темпът на инфлацията, който през август е 2,5% . С 3% се увеличава и държавинят дълг спрямо прогнозния БВП. Икономисти и анализатори очакват тази тендениця да продължи до края на годината.

Заради поскъпване на енергийните ресурси, непреработените храни и услугите, месечният темп на инфлацията се повишава с малко под процент и поне засега засега няма изгледи да бъде овладян до края на годината.

На този фон фискът увеличи с 16% приходите над планираното, основно от данъци, следствие на икономическото възстановяване през второто тримесечие. Финансистите очакват още по-висока събираемост.

„Със сигурност данъците накрая на годината ще бъдат събрани значително повече, защото инфлацията предполага по-високи данъци. Просто вие виждате какви са цените на всичките енергоносители“, коментира финансистът Пламен Данаилов.

Всичко това води до по-високи цени в почти всички продукти и оттам – по-високи данъци и най-вече по-високо ДДС. Това беше заложено и в бюджета, но се очаква значително повече ДДС да се събере, защото никой не е очаквал чак такива ръстове на цените .

Според анализаторите до края на годината може да се очаква ново увеличение на брутния вътрешен продукт и то не само заради оживлението на промишлеността и търговията.

„Всъщност в края на годината и ръстът на БВП ще бъде по-голям, основно движен от потреблението. Да не забравяме, че тези 3 месеца – октомври, ноември и декември, всички пенсионери ще получат допълнително по 120 лв., които са общо над 750 млн.лв. Също така, с актуализацията на бюджета, която направи 46-ото НС, се увеличиха парите за мярката 60/40 с 240 млн.лв. Редица сектори като туризъм, земеделие получиха по 70 млн.лв. Превозвачите – 40 млн., авиопревозвачите. 60 млн. и др.“, допълни Данаилов.

Според него всичко това ще доведе до по-високо потребление през последните 3 месеца от годината. Финансистът очаква въз основа на това страната да приключи годината с по-добри макроикономически показатели

Отчита се и ръстът на кредитите за фирми до 4.6 на сто през август заради по-бързото увеличение на средносрочните и дългосрочните заеми. Кредитите на домакинства гонят 11 %

„Интересното и дали това възстановяване в частния сектор, в предприятията ще продължи да бъде силно и до каква степен ще бъде ръстът в кредитирането там, тъй като то до голяма степен е вързано с дългосрочния поглед на самите предприятия, с потенциални техни инвестиции, които отново имат дългосрочен хоризонт“.

Работещите българи през второто тримесечие на годината са над 3.5 милиона – колкото и през миналата година. Отчита се обаче спад на самонаетите с 5.6% заради стагнацията в аграрния сектор.

Изгубените работни места като по-малък брой наети обаче все още не са възстановени. Тоест, има хора, които просто са изгубили трудовите си права и вече не могат да взимат обезщетение, но все още не са си намерили работа

Според анализа на министерството на финансите вече ЕС наблюдава възстановяването от първоначалния шок на най-пострадалите сектори като търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство./* (c)AdOcean 2003-2021, vgb_bg.24chasa.bg._______ Smart Lazy */
ado.placement({id: ‘ado-wSWVs79y7cCEPuViApViZkmyXlPQ2fuptXp4c.66yaX.B7’, server: ‘vbbg.adocean.pl’ });

Коментарите са изключени